Fredericia under Treårskrigen

Baggrund
- Oversigt - Musik - Breve - Køb 

 

1. Volden.

En fortælling, hvor volden, personificeret som en moden kvinde, beretter om sin fødsel som et kongeligt værk, om opvæksten og de svære barndoms og ungdomskår, hvor svenskekrigene, og treårskrigens belejringer og bombardementer gjorde livet surt, men hun fortæller også om de mange problemer det gav, at dyr søgte føde på volden, og endelig beretter hun om den fantastiske tid, hvor kronprins Frederik den 7. boede i byen og forskønnede den – og ikke mindst voldene.

2. Blokhuset.

En fortælling, der tager sit udgangspunkt i belejringens start i maj 1849, men som også ridser hele den politiske baggrund for krisen i 1849 op. Stemningen i byen, der bombarderes af slesvigholstenerne, beskrives via soldaternes breve. Men denne audios bærende historie er historien om jægersoldaten A. Bruun, som fortæller om sin medvirken i et af de dramatiske kapitler i optakten til selve udfaldet den 6. juli – nemlig i kampen om blokhuset den 22. maj. I en længere artikel, der blev bragt over to udgaver i det militære tidskrift Vort Forsvar i 1880´erne, fortæller A, Bruun om sine oplevelse omkring blokhuset men også om sine første dage i fæstningen, hvor bombardementet startede.

  3. Slaget.

Det siger selv, at denne audio handler om selve udfaldet beskrevet med faktuelle oplysninger men primært gennem de breve og dagbøger, som soldaterne skrev.

  4. Borgerne.

En audio, hvor det er borgernes oplevelser under udfaldet, det fokuseres på. Audioerne fortæller dels om den unge fabrikant Bønnelyckes oplevelser, som de blev nedfældet i hans dagbog, dels den 12-årige pige Karen Marie Becks oplevelser på en gård ved Trelde.

    5. Efter Slaget.

Her handler det om tiden efter udfaldet, beskrivelser af dagen efter slaget, fortælling om begravelserne, men her er det også breve og dagbøger, der er det centrale, og i audioen fortælles blandt om den unge Ole Andreasen, der ligger på lazarettet med et skudsår i låret, og bliver dårligere og dårligere, mens han skriver hjem til sin familie.