Fredericia under Treårskrigen

Baggrund
- Oversigt - Musik - Breve - Køb 

Fra Fredericias grundlæggelse 
til Treårskrigens  blodigste slag

Under den fælles titel Volden som en Historiefortæller er der produceret seks audioer, hvoraf de fem handler om tiden under treårskrigen, 1848-1850, primært omkring belejringen og bombardementet af Fredericia samt udfaldet den 6. juli og tiden derefter.

Den første audio i rækken handler om fæstningsanlægget voldens historie fra bygning til i dag - fortalt af volden selv. Den sidste audio i rækken handler om den årlige 6. julifest i Fredericia – mindefesten, som nu er blevet holdt i 153 år.

Med en del lydglimt fra dette års fest forsøger jeg at give et billede af hvad festen er med dens mange ritualer og traditioner, dens historie og udvikling, og hvorfor den stadig er vigtig at fastholde.   


De fire audioer, 2-5, der handler om optakten til og om selve udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 og om ugerne og månederne efter slaget, er alle bygget op over breve, dagbøger og andet erindringsmateriale, som de medvirkende soldater har skrevet. Det er materiale, som for mange menneskers vedkommende, er utilgængeligt, fordi det er skrevet med gotisk skrift enten i bøger eller i aviser. Derfor vil de mange beskrivelser og tanker i brevene være nyt for mange mennesker, som dermed kan knytte nogle flere facetter til deres viden om den del af byens historie, der knytter sig til slaget.

Det er musikeren Knud Møller, der takket være støtte fra Vejle Amts kulturpulje, har fået opgaven med komponerer under- lægningsmusik til alle audioerne samt en fast musikalsk introduktion. Derudover har musikeren Søren Krog fra Vejle sat musik til tre digte, som en af soldaterne har skrevet – sangene er blevet indspillet i Kick The Kangaroos´ studie i Kongensgade. Der er sangen ”Bombardementet af Frederits”, som musicalsangeren Kasper Le Fevre synger, ”General Ryes Minde”, som bliver sunget af den lokale sangerinde Ullis Wagnholt, og så er der endelig en melodi med en recitation, som også bliver leveret af Kapser Le Fevre, ”Tanker ved de faldnes grav som faldt den 6. juli 1849”. Disse tre sange vil indgå i den sidste audio om 6. julifesten.

 

Stemmerne i audioerne er primært leveret af udvalgte fra lokal- området, men skuespillerinden Karen Abrahamsen, lægger stemme til volden og Karen Marie Beck i audio 4. Anne Kjær Nielsen, hvis stemme er velkendt fra en lang række programmer fra Danmarks Radio, er den gennemgående faktastemme i audioerne 2-5, der binder alle brev- og dagbogscitater sammen. Men derudover har følgende lagt stemme til: Jørgen Braarup, Olaf Helios, Henrik Juhl Kristensen, Henrik Nørgaard, Danny Rothemejer, Søren Malmose, Kasper Le Fevre og Kim Malmgaard.