Oversigt over udvalgte breve fra bogen "Breve fra danske Krigsmænd", udgivet 1873 af Chr. Bruun.


6. maj 1849,
Jens Rasmussen Balle til sin kone, 1. Reserve-jægerkorps, Grenå egnen...

17. maj 1849, Niels Peter Rasmussen til sine forældre og søskende,

7. juni 1849, Lars Hansen til provst Monrad, underkorporal ved 3. bataljon, Næstvedegnen

11. juni 1849, Johan Peter Johansen til sin familie, 1. Reserve-jægerkorps, Als.

12. juni 1849, P.E. Lorentzen til en ven, 3. Jægerkorps.

24. juni 1849, Rasmus Hansen Veilebye til en ven, 1. Reserve Jægerkorps

24. juni 1849, Rasmus Hansen Veilebye til sin moster, 1. Reserve Jægerkorps

7. juli 1849, Jørgen Jensen Kyndby til en ven, 1. Espingol Batteri

8. juli 1849, Frederik Knudsen til sin kone, 1. reserve Jægerkorps.

9. juli 1849, Rasmus Hansen Veilebye til en ven, 1. reserve jægerkorps.

9. juli 1849, P.E. Lorentzen til en ven, 3. Jægerkorps.

10. juli 1849, Hans Pedersen Haarløv til sin kone, 2. jægerkorps.

10. juli 1849, Christopher Olsen Høsterkjøb til sine forældre, 1. reserve jægerkorps.

12. juli 1849, Johan Mortensen til en ven, 2. Jægerkorps.

12, juli 1849, Christen Mikkelsen til sine venner.

21. juli 1849, Hans Pedersen Haarløv til sin kone, 2. Jægerkorps.

24. juli 1849, Jørgen Jensen Kyndby til en bekendt, 1. Espingol batteri.

1. august 1849, Rasmus Jensen Svalgård til en ven, konstabel ved batteriet Marcussen.

2. maj til 8. juli 1849, Breve fra Ole Christian Sørensen til sin kone, 3. Reserve Jægerkorps, skomager.

17. maj og 27. juni 1849, Breve fra Niels Peter Rasmussen Viemose til sine forældre og søskende.

10. - 22. juli 1849, Ole Andreasen, 2. jægerkorps, 2. kompagni, dødelig såret under slaget, breve skrevet dels af ham selv og til sidst hans ven, Lars Hansen, der overbringer familien meddelelsen om hans død.