Fredericia under Treårskrigen

Baggrund
- Oversigt - Musik - Breve - Køb 


Fredericia blev anlagt i 1652 som en fæstning, og har tre gange i sin over 350 år lange historie været belejret af fjendtlige hære, som har sønder- bombet byen. 

Seks lydfortællinger beretter blandt andet om fæstningsbyens historie, og med udgangspunkt i en mængde breve og flere dagbøger skrevet af soldaterne dengang fortælles der om belejringen og bombardementet af Fredericia og særligt om det berømte udfald den 6. juli 1849 - verdens første natangreb. 

Lydfortællingerne handler desuden om ugerne og månederne efter slaget, hvor soldaterne lå på lazaretterne og håbede på at overleve deres skudsår, om den årlige mindefest i Fredericia, 6. juli festen, ligesom det historiske voldanlæg fortæller sin helt egen historie. 

Lydfortællingerne og et medfølgende teksthæfte kan købes hos udvalgte forhandlere i Fredericia, og her på denne website kan du finde yderlige materiale om fortællingerne. 

Blandt andet kan du læse de tekster, som er grundlaget for de fleste af lydfortælling- erne. Desuden kan du se billeder og læse mange af de breve i sin helhed, som er brugt i lydfortællingerne.


Klik på menuerne ovenfor og læs mere om - Fredericia under Treårskrigen, et lokalhistorisk lyddramatisk projekt, der er produceret i 2002 i et samarbejde mellem journalist Thomas Kvist Christiansen, komponist Knud Møller, Fredericia Kommune, Fredericia Museum, Lokalhistorisk Arkiv i  Fredericia og Vejle Amts kulturpulje.