Y's Mens klubberne i Fredericia/Børkop sender Timo afsted til den kinesiske mur  

 


Unge med rejselyst i blodet kan også søge et særligt legat med Kinarejse og et fem måneder langt ophold på Løgumkloster Højskole.

Timo Schaedla er 22 år, udlært klejnsmed, opvokset i det danske mindretal i Sydslesvig, er inden længe på vej til Kina. Han skal afsted på en rejse, som han ikke havde drømt om kunne blive virkelighed for ham. Men takket være et legat på 7.000 kroner, som kan søges hos Y´s Mens klubberne i Lillebæltområdet, og yderligere et legat på 5000 kroner fra Højskolefonden, er det blevet muligt for Timo Schaedla at drage til "riget i midten" og møde kineseren i sit eget land, opleve den kinesiske mur, religion og kultur. Forklaringen er et samarbejde mellem de fem Y's Mens klubber i Fredericia og Børkop og Løgumkloster Højskole.

Y's Mens er en international kristen organisation, der på landsplan udgøres af 130 klubber med ialt 3100 medlemmer. De penge, som organisationen indsamler, bruges blandt andet til at støtte kristent børne- og ungdomsarbejde primært gennem KFUM og KFUK. Y's Mens klubberne har altid prioriteret ungdommen meget højt, og det er baggrunden for, at klubberne i Fredericia og Børkop er gået sammen om at uddele et legat til et ungt menneske, som gerne vil på et højskoleophold, som blandt andet inkluderer en rejse til Kina.

Værdifuld chance

- Med disse legater kan vi give unge mennesker en chance for at opleve noget, som de måske ikke selv har økonomi til at realisere. Det er jo vigtigt at unge får et forhold til den verden, som ligger udenfor landets grænser - en verden, som på mange områder er anderledes end Danmark. Men alene der højskoleophold, som er en del af legatet, kan for mange unge være en værdifuld chance for at møde andre mennesker, fortæller PR-formanden for Y's Mens Klubberne, Distrikt Lillebælt, Villy Thomsen.    

Det er ægteparret Vita og Bent Andreasen, der driver den mere end 40 år gamle Løgumkloster Højskole. Sammen har de tidligere boet i Fredericia. Vita Andreasen var ansat som sognepræst i Trinitatis Kirke, Bent Andreasen var ansat som sognepræst ved Mølholm Kirke i Vejle. Nu er fæstningsbyen og Vejle skiftet ud med et liv i det sønderjyske tæt på klosterkirken i den godt 3500 indbyggere store by Løgumkloster. I  informationsmateriale til højskolen lægger de ikke skjul på, at højskoleopholdet er en værdifuld investering i egen personlighed.

"Højskolen udfordrer dig med alt - det du er  og har, hånden og hjertet, øret og munden, kroppen og hjernen. Kom med dig selv og opdag hvad en højskole kan - live."

- Vi lægger stor vægt på, at det skal give livskompetance at tage ophold her på højskolen. Folk skal komme tættere på en forståelse af hvad livet er, at det er noget dyrebart, som hurtigt forgår. Det betyder også noget, at folk kan komme her og opleve et fællesskab, lære at forholde sig til andre. Vi arbejder ikke efter at et højskoleophold primært skal give et fagligt udbytte - at blive bedre til at betjene en computer eller til matematik, det kan man lære på en aftenskole, fortæller Vita Andreasen.

Villig til forskellighed

På Løgumkloster Højskole kan man vælge mellem 40 korte kurser og længere ophold fra én, tre til fem måneders ophold. Højskolen beskæftiger cirka 20 ansatte inklusive lærere samt en række timelærere, og på trods af at den er moderne både i indretning og i rækken af kurser, så bygges der stadig på det idéfundament, som højskolegrundlæggerne N.F.S Grundtvig og Christen Kold etablerede - nemlig at en højskole skal være mødested i frihed og forskellighed og med lyst til at lære.

- Som elev på en højskole skal man være indstillet på at møde forskelligheden i kraft af mødet med mennesker med vidt forskellige baggrunde, som man skal fungere sammen med. Og det er midt i den forskellighed, at man kan lære, hvem man selv er. Når man er på højskolen, lærer man at se på forskelligheden som noget værdifuldt, og man bliver mindre fokuseret på egne problemer - man lærer at forholde sig til både stærke og svage, fortæller Vita Andreasen.

Oplevelse for livet

Timo Schaedlas er opvokset i Sydslesvig i Tønning. Takket være en anbefaling fra den danske præst, Finn Esborg, ikke langt derfra i den lille by Friedrichstadt, der nøjagtig som Fredericia er en gammel fæstningsby grundlagt i 1621 med et retvinklet gadenet, er han blevet udvalgt til at være den første, der får glæde af legaterne fra Y’s Mens klubberne og Løgumkloster Højskole. Valget af Timo Schaedlas er blandt andet sket på grund af det nære historiske slægtskab mellem Fredericia og Friedrichstadt, men også som en anerkendelse af det danske mindretal.

 

Timo Schaedlas eneste rejseerfaringer er den traditionelle chartertur til Mallorca, og for et par år siden var han tre uger i Australien. Her oplevede han, at der var stor forskel på indbyggerne der og så danskere - australierne var både mere flinke og også høfligere. Men han er godt klar over, at mødet med kineserne bliver en af de helt store kontraster til Danmark men også en oplevelse for livet.

- Min mor har engang været i Peking, men jeg har aldrig drømt om, at jeg selv skulle få mulighed for at besøge Kina. Hvis ikke muligheden havde budt sig med et legat fra Y's Men, havde jeg ikke fået den tanke at tage et ophold på en højskole, så var jeg blot fortsat som klejnsmed. Jeg glæder mig til det, der skal ske de næste uger - det bliver en stor oplevelse, fortæller Timo Schaedlas, som nu har givet klejnsmederiet en længere pause.

Vita Andreasen er godt klar over, at man ikke kan tale Kina uden også at berøre emnet menneskerettigheder. For er der et land, som stadig har problemer med menneskerettighederne, og som først nu skal til at etablere det, som vi kalder et demokrati, så er det Kina. Men for Vita Andreasen handler højskolens engagement i Kina ikke blot om at opleve et stort land men også om at forstå, hvorfor situationen er som den er i Kina.

Forståelse og respekt

- Grundlæggende handler det jo om at have forståelse og respekt for fremmede kulturer. Men det handler også om at tro på, at det nytter at involvere sig i et fremmede land. Vi har netop haft nogle kinesiske elever her på højskolen, og da de startede her, mente de ikke, at der var behov for at ændre noget ved systemet i Kina. Da deres ophold sluttede, havde de ændret opfattelse. De erkendte, at der var forhold i deres eget land, som burde ændres, men de mente, at det var en umulighed.

- Det er en væsentlig erkendelsen at rejse hjem til Kina med. På samme måde er der vigtigt, at vi danskere får indsigt i det kæmpestore rige, som jo repræsenterer en fjerdedel af verdens befolkning med 1,2 milliarder mennesker. Det er en nation, der udviklingsmæssigt tager kæmpeskridt, og i forhold til at Fjernøsten hurtigt vil komme til at påvirke vestens økonomi, er der vigtigt, at vi får givet unge lyst til at gøre noget. Unge skal lære at forstå, at vi kan bruge hinanden, at vi kan påvirke hinanden menneskeligt og politisk, de skal lære at tro på, at det nytter noget at involvere sig, tage en chance - satse.

Vita Andreasen lægger dog ikke skjul på, at kurset omkring Kina ikke blot handler om at forholde sig politisk til det enorme land. Det gælder også om at opleve den kinesiske kultur og religionen, maden, sproget, musikken og ikke mindst Den kinesiske Mur.

- Kineserne laver fantastisk mad, mad der jo bliver tilberedt i wok, og kulturelt har de meget at byde på, og har derfor også meget vi kan lære, slår Vita Andreasen fast.

Timo Schaedla startede kort efter årskiftet på Løgumkloster Højskole, og han er allerede ved at falde godt ind dagligdagen. Til januar 2002 starter endnu et ungt menneske med mod på at rejse ud til "riget i midten" på det næste fem måneders kursus på Løgumkloster Højskole ved hjælp af Y's Mens klubbernes legat. Er du interesseret, kan du kontakte Villy Thomsen fra Y's Mens Klubbernes Distrikt Lillebælt på 75 92 33 51 og få tilsendt et legatansøgningsskema.